1873 » Hoofdpagina » Welkom!
1873: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van 1873

Hadith: De betekenis en enkele classificaties ervan

Hadith is een overlevering van uitspraken, daden, beslissingen en eigenschappen van de Profeet Mohamed, die door zijn metgezellen aan hem worden toegeschreven. Deze overleveringen moeten vrij zijn van…

Abrogatie in de Koran

An-naskh, is het Arabische woord voor abrogatie, afschaffing, annulering of vervanging. De definitie van naskh in de sharia is: ‘Het opheffen van een vaststaand oordeel, dat tot stand is gekomen door…

Is de Koran een 'license to kill'?

Ten onrechte wordt tegenwoordig gesteld dat de Koran aanzet tot geweld, dat het boek algemene oproepen bevat om je medemens te 'beoorlogen'! Oproept om lukraak om je heen te slaan en te schieten! Maar…

Taqiyya, wat is dat?

Taqiyya is een steeds bekender wordend begrip in Nederland. Maar hoe zit dat nu met taqiyya? Is dat een vrijbrief om erop los te liegen tegen de niet-Moslims? En hoe komt het dat taqiyya vrijwel onbek…

Andersgelovigen in de Koran. Zijn het varkens en apen?

Er doen de laatste tijd steeds vaker verhalen de ronde dat de Koran, om de Joden en de Christenen aan te duiden, benamingen gebruikt zoals apen en zwijnen. Tegenwoordig wordt dan ook veel geschreven e…